Ինչպես են ձևավորվում գենդերային կարծրատիպերը. կրթություն և մեդիա

Հայաստանում գենդերային հավասարության խնդիրների և դրանց առաջացման պատճառների վրա մեծ ազդեցություն ունեն կրթական հաստատություններում գերիշխող վարքագծային մոդելներն ու, իհարկե, մեդիան։ Այս երկու գործիքները մարդու զարգացման ընթացքում ձևավորում են որոշակի պատկերացումներ կին-տղամարդ հարաբերությունների, կանանց և տղամարդկանց դերերի մասին։ ԵՊՀ դասախոս, կրթության և գենդերային հարցերի մասնագետ Անի Կոջոյանի հետ Ժաննա Ավագյանը զրուցում է այս ազդեցության հետևանքով ձևավորված կարծրատիպերի մասին, որոնք առաջացնում են գենդերային անհավասարություն՝ ծնելով մի շարք այլ խնդիրներ։