Շիրակի մարզի 464 հաշմանդամություն ունեցող երեխա Միքայել Վարդանյանից 116 մլն դրամ է ստացել

Բարերար Միքայել Վարդանյանի հերթական բարեգործական ծրագրի արդյունքում Շիրակի մարզում հաշվառված մինչև 18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքներին տրամադրվել է միանվագ 250 հազարական դրամ ֆինանսական աջակցություն:

Շիրակի մարզում հաշվառված է մինչև 18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող 464 երեխա:

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 116 մլն դրամ է: