Պտղատու ծառեր՝ սահմանամերձ Վահանին․ «Էյ Թի Փի» հիմնադրամի համայնքային ծառատունկը

«Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամը նոյեմբերի 19-ին 3 500 պտղատու ծառ բաժանեց գյուղի 240 ընտանիքներին՝ յուրաքանչյուրին երեք խնձորենի, երկու տանձենի և սև հաղարջի տասը թուփ։ Նպատակն է ծառերի միջոցով բարելավել ժողովրդի կենսամակարդակն ու պահպանել շրջակա միջավայրը։