LIVE. Կառավարության նիստը, դեկտեմբերի 9

կառավարության նիստ - government session

Դեկտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարությունը գումարել է հերթական նիստը։

Մեկնաբանել