Հալեպի հայկական եկեղեցիները՝ առաքելական, կաթոլիկ, ավետարանական․ ֆոտոշարք

Քանի՞ քրիստոնեայ համայնք կայ Հալէպի մէջ: Թուենք.

Հայ առաքելական, Հայ կաթոլիկ, Հայ աւետարանական, Յոյն օրթոտոքս, Յոյն կաթոլիկ, Ասորի օրթոտոքս, Ասորի կաթոլիկ, Ասորի աւետարանական, Լատին, Յիսուսեան, Մարոնիթ, Քիլտան:

Այս համայնքները ունին 40 եկեղեցի, որոնցմէ 13-ը հայկական: եկեղեցի ունին Քարմելիթ քոյրերը, իրենց ծերանոցի կողքին հնդիկ մայրապետները:

Այս եկեղեցիներու կողքին կաթոլիկ բոլոր վարժարաննները, ինչպէս Մխիթարեան միաբանութեան եւ Հայ կաթողիկէ Անարատ Յղութեան քոյրերու վարժարանները, ունին մատուռներ:

Բոլոր եկեղեցիներուն մէջ պատարագները կը մատուցուին կամ պաշտամունքները կը կատարուին արաբերէն լեզուով, միայն հայերն են, որ իրենց մայրենի լեզուով կը կատարեն բոլոր ծիսակատարութիւնները. արդէն հայերէնի ուսուցումը մեր դպրոցներուն մէջ արտօնուած է, որպէս ծիսական լեզու:

Տագնապի տարիներուն քանի մը եկեղեցիներ վնասուեցան, աւերուեցան , անոնց կարգին նաեւ հայկական եկեղեցիներէն Քառասնից Մանկանց Մայր Եկեղեցին, Հայ կաթողիկէ աթոռանիստ Մայր Ամենայն Օգնութեանց եկեղեցին, Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ եկեղեցին: Մեր բոլոր եկեղեցիները նորոգուեցան, այժմ նորոգութեան ընթացքի մէջ է Ս. Գէորգ եկեղեցին:

Ստորեւ կու տանք Հալէպի Հայկական ներկայիս գործող եկեղեցիներու ցանկը:

ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ

1 Ս. Քառասնից Մանկանց Սալիպէ, 15-րդ դարասկիզբ

2.Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Նոր Գիւղ, 1933

3 Ս. Յակոբ Սիրիէն, 1934

4.Ս. Գէորգ (նախապէս Քէմփի Ս. Խաչ), 1936

5. Ս. Աստուածածին Վիլլաներ, 1977

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ

1.Մայր Ամենայն Գթութեանց (Օգնութեանց) Թիլէլ, 1840

2.Ս. Պարպարա (Ս. Փրկիչ) Սուլէյմանիէ, 1925

3.Ս. Երրորդութիւն «Զուարթնոց», Նոր Գիւղ, 1965

4.Ս. Խաչ Ազիզիէ-Ուրուպէ, 1993

Հայ կաթողիկէ եկեղեցի կարելի է սեպել նաեւ Յիսուսեաններու Ս. Վարդան Եկեղեցին Նոր Գիւղ,1937

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ

1.Էմմանուէլ Ազիզիէ –Ապպարա (հիմնուած 1852), 1923

2.Բեթէլ Սուլէյմանիէ-Թելեֆոն Հաուաի, 1922 (փոխադրուած Մարաշէն)

3.Քրիստոսի Սուլէյմանիէ-Թելեֆոն Հաուաի, 1922

4.Նահատակաց Սուլէյմանիէ-Սէյրաֆի (հիմնուած 1931), 1965

Այս եկեղեցիներու կողքին կան նաեւ հոգեւոր եղբայրակցութիւններու աղօթատեղիներ: Մատուռներ ունինք նաեւ Հայ առաքելական եւ Հայ կաթողիկէ գերեզմանատուներուն մէջ:

Տագնապի օրերուն մեծ դեր խաղացին եկեղեցիները՝ մանաւանդ նիւթական օգնութիւն ցուցաբերով, ոչ միայն ամէն մէկը իր համայնքի զաւակներուն, ո ՛չ միայն քրիստոնեայ համայնքներուն, այլ նաեւ իսլամներուն:

Ստորեւ մեր եկեղեցիներու նկարներէն, զորս -բացարձակ մեծամասնութեամբ- Հրաչ Պողիկեանին (VENUS) հետ լուսանկարած ենք տագնապի առաջին տարիներուն:

ՀԱԼԵՊԻ ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ

Ս․ Քառասնից Մանկանց, բակ
Ս. Քառասնից Մանկանց Սալիպէ, 15-րդ դարասկիզբ
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Նոր Գիւղ, 1933
Ս. Յակոբ, Սիրիէն, 1934
Ս. Գէորգ (նախապէս Քէմփի Ս. Խաչ), 1936 այժմ կիսաքանդ
Ս. Աստուածածին, Վիլլաներ, 1977

ՀԱԼԵՊԻ ՀԱՅ ԿԱԹՈԼԻԿ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ

Մայր Գթութեանց, Թիլէլ, 1840
Ս. Պարպարա (Սուրբ Փրկիչ) Սուլէյմանիէ, 1925
Ս. Երրորդութիւն «Զուարթնոց», Նոր Գիւղ, 1965
Ս. Խաչ Ազիզիէ-Ուրուպէ, 1993

ՀԱԼԵՊԻ ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ

Էմմանուէլ Ազիզիէ –Ապպարա (հիմնուած 1852), 1923
Բեթէլ, Սուլէյմանիէ-Թելեֆոն Հաուաի, 1922 (փոխադրուած Մարաշէն)
Քրիստոսի Սուլէյմանիէ-Թելեֆոն Հաուաի, 1922
Նահատակաց Սուլէյմանիէ-Սէյրաֆի (հիմնուած 1931), 1965