Նարեկ Ղազարեան. «Սիրած բանաստեղծութիւններուս պահակն եմ»

«Վեց ամիս հոս կը մնան»…Նարեկ Ղազարեան Հայաստան իր հետ բերած է Գանատայի բնիկներուն ծխեցուած ձուկ պատրաստելու աւանդոյթը ու հիմնած «Քիմք» մակնիշը։ Ան իր հետ բերած է նաեւ իր սիրած գիրքերը ու բանաստեղծութեան հանդէպ սէրը։ Ան այս մասին կը պատմէ ու կ՛ասմունքէ «Հայասք» հաղորդումէն։