Թիթեռնիկներ, որ կօգնեն վիրավոր զինվորներին

Վիրավոր զինվորները հատուկ ֆերմաներում բուծված բնական թիթեռներով կոմպոզիցիաներ են պատրաստում, վաճառքից գոյացած ամբողջ հասույթը ուղղվում է վիրավոր զինվորների խնդիրների լուծմանը։