Արարատ և Մարտունի. համայնքների խոշորացման դրական ու բացասական հետևանքները

Մարտունիում և Արարատում համայնքների խոշորացման ազդեցությունը տարբեր կերպ է մեկնաբանվում։ Երկու բնակավայրում էլ նկատվում են այս գորրծընթացի թե՛ դրական, թե՛ բացասական կողմերը, որոնք պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով։