Երեխաներին ստրկամտությունից զերծ պահելու և քննադատական մտածողություն զարգացնելու կարևորությունը

21-րդ դարում ստրուկ դառնալու ամենապարզ միջոցը ամեն բանի հավատալն է։ Վատն այն է, որ այդ դեպքում մարդիկ ոչ միայն ստրկանում են, այլև անգամ չեն ճանաչում իրենց տիրոջը և չեն գիտակցում, թե ինչ նպատակների են ծառայում։ Ինչպե՞ս զերծ պահենք մեր երեխաներին ստրկամտությունից և ինչպե՞ս օգնենք նրանց ձևավորել մտքի զգոնություն ու ազատություն։

Մեկնաբանել