Հայաստանի «ոսկին» իրացման խնդիր ունի

Հայաստանում սկսվել է ծիրանի բերքահավաքը։ Արմաշում ծիրանի բերքի առատությունից գոհ են, որոշ ճյուղեր անգամ բերքի ծանրությունից կոտրվել են։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա՝ ծիրանն այս տարի ավելի մանր է։ Բերքի առատությունն ու մանր լինելը այգետերերին ծիրանի իրացման խնդրի առաջ են կանգնեցրել։