Սփիւռքը կրնա՞յ ազդել Հայաստանեան քաղաքականութեան վրայ

Կազմակերպուա՞ծ թէ անկազմակերպ, Սփիւռքը կրնա՞յ ազդել Հայաստանի իշխանութեանց կամ ընդդիմութեան քաղաքականութեան վրայ։ Ի՞նչ լծակներ ունի կազմակերպուած Սփիւռքը Հայաստանի քաղաքական կեանքին վրայ. տնտեսակա՞ն, բարոյակա՞ն, մշակութայի՞ն։ Հայաստանի պետական շահերէն մեկնած Սփիւռքի հետ յարաբերութիւններու կարգաւորումը ճիշդ հունով կ՝ընթանա՞յ, թէ խզում կը ստեղծուի։ Այս հարցերով զրոյց՝ Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի քաղագիտութեան եւ միջազգային յարաբերութեանց դասախօս Ասպետ Գոչիկեանի հետ՝ Սիվիլնեթի «Տրոփ» ծրագրով։ Զրոյցը վարեց Աբօ Պողիկեան։

Մեկնաբանել