«Ես խոսիմ, տու սկաց»․ խոսում է Արցախը

Արցախի բարբառը և նրա խոսվածքները ինքնատիպ են և միանշանակ տարբերվում են միմյանցից։ Բարբառի կրողները խոսում են իրենց հայրենի բնակավայրին բնորոշ խոսվածքներով, բայց հիմնականում հասկանում են իրար։ Ցավալի է, որ արցախյան բարբառը մոտ ապագայում կարող է կանգնել ձուլման վտանգի առաջ։