Երբ ծնողդ քո տարիքում էր

Հայաստանի բնակիչների կեսից ավելին համարում է, որ իր ծնողը շատ ավելի բարձր հասարակական դիրք ուներ իր տարիքում, քան ինքը հիմա:

Մեկնաբանել