Ինչպե՞ս փոխել դպրոցների ներքին մշակույթը․ «Կրթության տապան»

Դպրոցի ներքին մշակույթը պայմանավորում է այնտեղ աշխատող և սովորող բոլոր մարդկանց վարքագիծը, վերաբերմունքը մեկը մյուսի նկատմամբ, աշխատանքը՝ ամեն բան, ինչից կախված է կրթության արդյունքը։ Դպրոցի աշխատանքի բովանդակային փոփոխությունը հնարավոր է՝ միայն ներքին մշակույթը փովոխելով։ Այս հաղորդումը դպրոցի ներքին մշակույթի, դրա ձևավորման և ազդեցության մասին է։

Մեկնաբանել