«Դասավանդի՛ր Հայաստանի» «Սերունդը» փոխակերպում է հանրակրթական դպրոցները

2020-ին «Դասավանդի՛ր Հայաստանը» Թախտայի տարրական դպրոցում մեկնարկել է «Սերունդ» ծրագիրը, որը հանրակրթական դպրոցը փոխակերպող կրթական մոդել է. աջակցում է դպրոցին առնչվող բոլոր շահառուներին՝ ծնողին, աշակերտին, ուսուցչին։

Մեկնաբանել