Պարսկերենը, թուրքերենը, ադրբեջաներենը և վրացերենը՝ Հայաստանի դպրոցներում

2022-2023 ուսումնական տարում տարածաշրջանային լեզուների ուսուցման ծրագիրը մեկնարկել է Հայաստանի 23 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, որոնցից 7-ում՝ պարսկերեն, 3-ում՝ վրացերեն, 9-ում՝ թուրքերեն, 4-ում՝ ադրբեջաներեն են դասավանդում: Կրթության փորձագետները մատնանշում են պիլոտային այս ծրագրի բացերը:

*Տեսանյութը պատրաստել են ԵՊՀ չորրորդ կուրսի ուսանողներ Ստեֆանի Օհանջանյանը, Անահիտ Քարամյանը և Արևիկ Սարգսյանը՝ «Ժուռնալիստի վարպետություն» առարկայի շրջանակում։

Մեկնաբանել