Parent.am կայքը՝ այլընտրանք ծնողավարման արմատացած մոտեցումներին

«15 տարի առաջ երեխաներին հոգեբանի մոտ թաքուն էին բերում։ Երբ ուզում էիր անուն-ազգանուն գրանցել, ծնողները մերժում էին»,- ասում է «Ծնողի դպրոց» ծնողավարման, կրթական և հոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՀԿ-ի ղեկավար Աննա Վելիցյանը։ Այսօր ծնողավարման միտումներն աստիճանաբար փոխվում են, իսկ 2022-ի հոկտեմբերից գործում է ծնողավարմանը վերաբերող առցանց ուսուցման առաջին հայալեզու հարթակը՝ Parent.am-ը։