Դասերից կարևոր դասերը․ «Կրթության տապան»

Մենք արդեն քննարկել ենք, որ դպրոցներում չեն սովորեցնում հիմնարար՝ գրելու և կարդալու հմտություններ։ Սակայն կան նաև այլ, շատ կարևոր կարողություններ, որոնք մնացել են կրթության լուսանցքում։ Այս հաղորդումն անդրադարձ է կատարում այդ կարողությունների մի մասին, որոնք անտեսված են ոչ միայն դպրոցում, այլ ընդհանրապես մեր կրթության մեջ։