Որքանո՞վ են մարդիկ բավարարված կյանքից և ի՞նչ են սովորեցնում իրենց երեխաներին․ հարցում

Թամար Խոշտարիա և The Caucasus Datablog, OC Media

Եվրոպական արժեքների ուսումնասիրություն (European Values Study) հետազոտական նախագծի 2017-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ արժեքները, որոնք սովորաբար տարբեր երկրներում ուսուցանվում են երեխաներին, կարծես թե, կապ ունեն նրա հետ, թե որքանով են համայնքները բավարարված իրենց կյանքից: Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Վրաստանը համեմատել է արդյունքները Ռուսաստանի, Վրաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և եվրոպական մի քանի երկրների միջև:

Աշխարհում մարդկանց մեծ մասը ձգտում է բավարարվածություն ստանալ իր կյանքից։ Այնուամենայնիվ, բազմաթիվ պոտենցիալ գործոններից է կախված այն, թե արդյոք մարդն զգում է այդ բավարարվածությունը։

Կյանքից բավարարվածություն ստանալուն նպաստող հավանական գործոններից մեկը կարող են լինել այն արժեքները, որոնք ծնողները կամ հասարակությունը սերմանում են երիտասարդների մեջ:

Եվրոպական արժեքների ուսումնասիրության տվյալները ցույց են տալիս, որ այն երկրները, որտեղ հանրության ավելի մեծ մասն է գոհ իր կյանքից, ավելի հավանական է, որ այդտեղ մարդիկ իրենց երեխաներին սովորեցրել են լինել հանդուրժող, հարգալից և անկախ:

Քրտնաջան աշխատանքը սովորաբար կապված է կյանքից բավարարվածության ցածր մակարդակի հետ, հատկանիշ, որը սովորաբար հանդիպում է Հարավային Կովկասում և Ռուսաստանում:

Եվրոպական արժեքների ուսումնասիրության տվյալները ցույց են տալիս, որ Հյուսիսային Եվրոպայի երկրները հայտնել են երջանկության և կյանքից բավարարվածության ամենաբարձր մակարդակի մասին. 2017-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ Իսլանդիայում (95%), Նորվեգիայում (94%) և Շվեդիայում (94%) բնակվող հարցվածների ավելի քան 90%-ն ասել է, որ «շատ» կամ «բավականին երջանիկ» է: Բացի դրանից, հետազոտությունում ընդգրկված 36 երկրներից Իսլանդիան (74%), Նորվեգիան (72%) և Ֆինլանդիան (72%) հայտնել են կյանքից բավարարվածության ամենաբարձր մակարդակի մասին:

Ի հակադրություն դրա, Հայաստանում (33%), Ադրբեջանում (33%) և Ռուսաստանում (32%) մարդկանց միայն մեկ երրորդն է ասել, թե գոհ է կյանքից: Վրաստանը գտնվում է այս երկրների միջև, որտեղ հարցվածների 45%-ն է պնդում, որ բավարարված է կյանքից:

Ուկրաինայից (18%) և Բուլղարիայից (17%) հետո Վրաստանն ունի իրենց կյանքից դժգոհ մարդկանց ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 14%։

Նշում. հարցվողները կյանքից բավարարվածությունը գնահատել են 10 բալանոց սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է դժգոհ, իսկ 10-ը՝ բավարարված: 1, 2 և 3 պատասխանները վերը նշված գծապատկերում նշվում են որպես դժգոհ, 4, 5, 6 և 7 պատասխանները՝ միջին, իսկ 8, 9 և 10 պատասխանները՝ բավարարված: Տարածքի սղության պատճառով վերոնշյալ աղյուսակը չի ներառում հետազոտությունում ներառված բոլոր երկրները: Վերոնշյալ գրաֆիկում ներկայացված են հետազոտության մեջ ամենաշատ և ամենաքիչ բավարարված 10 երկրները:

Եթե նայենք իրենց կյանքից ամենաշատ և ամենաքիչ գոհ երկրներին և համեմատենք դրանք Վրաստանի հետ, ապա կտեսնենք, որ այդ երկրները հակված են տարբեր պատկերացումներ ունենալու այն մասին, թե որ որակներն են առավել ցանկալի իրենց երեխաներին սովորեցնելու համար։

Իրենց կյանքից առավել գոհ երկրներում՝ Իսլանդիայում, Նորվեգիայում և Ֆինլանդիայում, հանդուրժողականությունն ու հարգանքն այլ մարդկանց նկատմամբ նշել են հարցվածների ավելի քան 80%-ը: Այս մասնաբաժինը զգալիորեն ցածր է Վրաստանում (54%), ինչպես նաև այն երկրներում, որտեղ մարդիկ ամենաքիչն են գոհ իրենց կյանքից՝ Հայաստանում (56%), Ադրբեջանում (61%) և Ռուսաստանում (52%)։

Իսլանդիայում և Նորվեգիայում, թեև ոչ Ֆինլանդիայում, հանրության ավելի քան 80%-ը որպես երեխայի համար շատ ցանկալի որակ նշել է անկախությունը: Այս որակը որպես ամենացանկալի նշող մարդկանց մասնաբաժինը զգալիորեն ցածր է Ադրբեջանում (60%) և Վրաստանում (49%) և էլ ավելի ցածր Հայաստանում (31%) և Ռուսաստանում (32%)։

Թեև հարցվածների ավելի քան 70%-ը քրտնաջան աշխատանքը համարում է ամենացանկալի որակը, որ երեխան պետք է ունենա Հարավային Կովկասում և Ռուսաստանում, այս տոկոսը զգալիորեն ցածր է Իսլանդիայում (45%), Նորվեգիայում (19%) և Ֆինլանդիայում (10%):

Որոշ որակներ, ինչպիսիք են պատասխանատվության զգացումը և բարեկիրթ լինելը, ցանկալի են համարվել բոլոր յոթ երկրներում:

Մի քանի օրինաչափություններ ևս առանձնանում են կոնկրետ երկրների դեպքում: Օրինակ՝ Ֆինլանդիայում մարդկանց 62%-ը կարծում է, որ վճռականությունը և/կամ հաստատակամությունը ցանկալի հատկանիշներ են, մինչդեռ հավատքն ավելի ցանկալի է Վրաստանում (50%), քան մյուս բոլոր երկրներում:

Փող խնայելու կարողությունը և խնայողությունը ամենաշատը գնահատվել է Ռուսաստանում՝ 49%:

Տարբերակիչ օրինաչափությունների առումով մի շարք այլ բնութագրեր համեմատաբար քիչ են դրսևորվել։

Վերոնշյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ Եվրոպայում ամենաշատ գոհ մարդիկ ապրում են Իսլանդիայում, Նորվեգիայում և Ֆինլանդիայում, իսկ իրենց կյանքից ամենաքիչ գոհ մարդիկ՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում և Ռուսաստանում։ Իր ցուցանիշներով Վրաստանը կանգնած է այս երկրների միջև։

Մարդիկ, որոնք առավել գոհ են իրենց կյանքից, ավելի հավանական է, որ իրենց երեխաներին սովորեցնեն այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունը և անկախությունը, մինչդեռ ամենաքիչ բավարարված համայնքներն ավելի հավանական է, որ ընդգծեն քրտնաջան աշխատանքի կարևորությունը:

Պատասխանատվությունն ու լավ վարքագիծը գնահատվում են հիմնականում այս բոլոր երկրներում, մինչդեռ հավատքն ավելի կարևոր է Վրաստանում, քան այս հոդվածում ուսումնասիրված մյուս յոթ երկրներում:

Այս հոդվածը պատրաստել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Վրաստանի ավագ գիտաշխատող, դոկտոր Թամար Խոշտարիան: Հոդվածում ներկայացված տեսակետները արտացոլում են միայն հեղինակի տեսակետները և պարտադիր չէ, որ համընկնեն կենտրոնի կամ որևէ առնչվող կազմակերպության տեսակետներին:

Հոդվածում օգտագործված տվյալները հասանելի են այստեղ: