Արհեստական բանականությունը ուսուցչին ստիպում է փոխվել

Աշխարհը արագ փոխվում է, այնքան արագ, որ մարդիկ ոչ միայն չեն հասցնում արձագանքել այդ փոփոխություններին, այլև գիտակցել դրանք։ Արդյունքում ավելի է կարևորվում խիզախ առաջնորդ լինելու ուսուցչի կարողությունը, չէ՞ որ նա պետք է կարողանա ուղղորդել երեխաներին անորոշ և արագ փոփոխվող իրականության մեջ։ Արհեստական բանականության հաղթարշավը բոլոր ուսուցիչներից պահանջում է ամբողջապես վերանայել իրենց դերակատարումը։