Համատիրությունները՝ անտերության մատնված․ ինչպես փոխել իրավիճակը

Երևանում գործում է 258 համատիրություն, դրանց մեծամասնությունը ոչ լիարժեք է կատարում օրենքով սահմանված պարտավորությունները։ Բնակիչներն էլ իրենց հերթին վճարները բարեխղճորեն չեն կատարում։ Այս ամենը հարուցում է խնդիրներ, որոնք, ըստ ոլորտի մասնագետների, համակարգային լուծումներ են պահանջում։