Լոնդոն, Փարիզ, Նյու Յորք ու մենք

Հայաստանի ընտանիքների 94%-ը երբեք կամ շատ հազվադեպ է ի վիճակի մեկ շաբաթ և ավելի ժամանակով մեկնել` Հայաստանից դուրս հանգստանալու: