Եռաչափ Երևանը

Google Earth ծրագրում արդեն կարելի է տեսնել եռաչափ մոդելավորված Երևանը: