Ազատ Արցախի բժիշկը

Ստեփան Սարգսյանը Քարվաճառում բժիշկ է աշխատում դեռևս այն ժամանակից, երբ այստեղ չկար տարրական պայման բուժօգնության համար: Այսօր պայմաններն անհամեմատ բարելավվել են, սակայն ուրբանիզացիան խիստ նվազեցնում է բժիշկների հոսքը դեպի գյուղ, ինչն էլ խանգարում է վերաբնակեցմանը: