«Մաղարիչ» բժշկիս

Հայաստանում մինչև 7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը պաշտոնապես անվճար է 1996թ-ից, սակայն 2010-ին մանկական բուժօգնության համար ընտանիքների 57%-ը վճարումներ է կատարել: