Hidden Yerevan. Baghdasar Studio | Բաղդասար ստուդիո

«Բաղդասար Ստուդիո»-ի հիմնադիրները Սարգիս և Սևակ Բաղդասարյաններն են: Ունենալով մետաղի մշակման փորձ՝ եղբայրները հնարել են տարբեր նյութերի մշակման բազմաթիվ ձևեր: