Եթե ճանապարհ՝ ապա հանքի համար

Ազատագրված Քարվաճառը կարող է կապ հաստատել Հայաստանի հետ ընդամենը 32 կմ երկարություն ունեցող ճանապարհով: Իշխանությունները գերադասում են վերանորոգել 2 անգամ երկար ճանապարհը՝ հանքահանության նպատակով: Ավելին՝ վերանորոգվելիք ճանապարհն ավելի մոտ է սահմանին, քան կարճ ճանապարհը, ինչը ռազմավարական տեսակետից սխալ է: