Քո գրպանից` կենդանիների վնասազերծմանը

Մեկ թափառող շանը վնասազերծելու համար հատկացվում է այնքան գումար, որքան նպաստ է տրվում 4 գործազուրկի: