«ԱՐՄԱՎ». առաջին հայալեզու հավելվածը, որն օգնում է խոսել

«ԱՐՄԱՎ» հավելվածը միակ հայալեզու աջակցող տեխնոլոգիական միջոցն է պլանշետների համար, որն օգնում է խոսքի ու հաղորդակցման լուրջ դժվարություններ ունեցող երեխաներին արտահայտելու իրենց ցանկությունները, մտքերը՝ ներգրավելով նրանց կրթության մեջ և նպաստելով նրանց սոցիալական ներառմանը:

Մեկնաբանել