Գնահատականի հետևից ընկած դպրոցը 

Խորհրդային ժամանակ «պիտանի մարդ» դառնալը հասարակությանը, Կոմունիստական կուսակցության գաղափարախոսությանը ծառայելն էր։ Այս հաղորդումը նրա մասին է, թե ինչպես է փոխվել կրթությունը և ինչ նշանակություն ունի այն այսօր։

Մեկնաբանել