Նոյեմբեր 8, բարի լույս

1895 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ռենտգենը հայտնաբերեց կարճալիք էլեկտրամագնիսական ճառագայթները:
Մարդիկ կարող են զգալ կողքինի վախն ու զզվանքը:
Դեյվիդ Զինն իր նկարներն անում է փողոցում՝ կավիճով: