Երբ կանայք են ղեկավարում

Հայաստանում  գլխավոր կառավարիչների ընդամենը 27%-ն է կին: Աշխարհից մի քիչ առաջ ենք, սակայն  զիջում ենք  Վրաստանին: