CivilNet-ը ArmNet-ում

Եթե դուք մեկն եք այն հազարավոր օգտատերերից, որոնք կարևորում են արագ և որակյալ տեղեկատվությունը և մեզ են միացել այս մեկ տարվա ընթացքում, միացեք նաև քվեարկությանն ու սատարեք ՍիվիլՆեթին Արմնեթում: