Բնապահպանական խախտումների համար 5 օրում սահմանվել է Դ4.75մլն-ի տուգանք

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 26.11-30.11.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների, շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների, ԲՊՏ վարույթին հանձնված գործերի քննության արդյունքում կայացվել է 1.46մլն.դր. ընդհանուր գումարով վարչական տուգանքի 19 որոշում և հաշվարկվել շուրջ 2.0մլն.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս. տեղեկանում ենք ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքից:

Մասնավորապես`

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

Շիրակի տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից հայտնաբերված ապօրինի ծառահատման համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է վարչական տուգանքի որոշում 50.0 հազ.դր. գումարի չափով և հաշվարկվել է 27.0 հազ.դր. գումարի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս:

Սյունիքի տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված ապօրինի ծառահատման գործով հաշվարկվել է 244.5հազ,դր գումարի ընդհանուր գումարի բնությանը պատճառված վնաս:

Տավուշի տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված ապօրինի ծառահատման 11 գործով հաշվարկվել է 1.07մլն,դր ընդհանուր գումարի բնությանը պատճառված վնաս:

Վայոց ձորի տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից հայտնաբերված ապօրինի ծառահատման համար 2 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է վարչական տուգանքի որոշում 100.0 հազ.դր. ընդհանուր գումարի չափով և հաշվարկվել է 27.0 հազ.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս:

Մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտ

Ընդերքի երկրաբանական և մարկշեյդերական վերահսկողության բաժնի կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ իրականացված ստուգման արդյունքում կայացվել է 100.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

Ջրերի պահպանության ոլորտ

Արագածոտնի տարածքային բաժնի կողմից մարզի 2 համայնքներում իրականացված ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների համար կայացվել է 300.0հազ.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում:

Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ իրականացված ստուգման արդյունքում կայացվել է 150.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 350.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար

Տավուշի տարածքային բաժնի կողմից 2 տնտեսվարողի մոտ իրականացված ստուգումների արդյունքում կայացվել է 100.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում:

Հողերի պահպանության ոլորտ

Կոտայքի տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների համար կայացվել են վարչական տուգանքի 2 որոշում 100.0 հազ.դր.ընդհանուր գումարի չափով և հաշվարկվել է 80.0հազ.դր.գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Թափոնների ոչ ճիշտ տեղադրման համար

Կենսաբազմազանության, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժնի աշխատակիցների կողմից արձանագրված խախտման համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է վարչական տուգանքի որոշում 80.0հազ.դր գումարի չափով:

Երևանի տարածքային բաժնի բաժնի աշխատակիցների կողմից արձանագրված խախտման համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է վարչական տուգանքի որոշում 50.0հազ.դր գումարի չափով:

Շիրակի տարածքային բաժնի կողմից 1տնտեսվարողի մոտ իրականացված ստուգման արդյունքում կայացվել է վարչական տուգանքի որոշում 100.0հազ.դր գումարի չափով:

Հանքանյութի ապօրինի տեղափոխում

Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից արձանագրված ավազի ապօրինի տեղափոխման համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է վարչական տուգանքի որոշում 50.0հզ.դրամ գումարի չափով և հաշվարկվել է 15.0հզ.դրամ գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն

Կոտայքի տարածքային բաժնի կողմից հայտնաբերված խախտման համար 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ,դր գումարի չափով վարչական տուգանքի և գործունեության ժամանակավոր կասեցման որոշումներ:

Ապօրինի որս

Արմավիրի տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից արձանագրված որսի կանոնների խախտման համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է վարչական տուգանքի որոշում 50.0հազ.դր գումարի չափով:

Կենսաբազմազանության, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժնի աշխատակիցներիկողմից արձանագրված որսի կանոնների խախտման համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 80.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի 1 որոշում:

Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխում

Լոռու տարածքային բաժնի տարածքային բաժնի կողմից շրջայցերի ընթացքում արձանագրված փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 3 դեպքից 2-ի վերաբերյալ կազմված նյութերն ուղարկվել են Ոստիկանության համապատասխան բաժիններ, իսկ 1 դեպքում ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի 1 որոշում և հաշվարկվել է 190.5 հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Ընդհանուր առմամբ բնապահպանական պետական տեսչության կողմից կիրառված պատժամիջոցներից ՀՀ պետ. բյուջե նշված ժամանակահատվածում մուտք է եղել 4.75մլն.դր. գումար: