29 May, 2017 21:47 John Antranig Kasbarian: Charitable Assistance From Diaspora for Social Change Dr. John Antranig Kasbarian, from the Tufenkian Foundation, at the END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What? conference organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, spoke about the 25 years of diasporan assistance practices and charitable work carried out by different organizations in Armenia since 1988.

Dr Kasbarian, who has a PhD from Rutgers University, serves as a trustee of the New York-based Tufenkian Foundation which has been doing charitable work in Armenia since 1998 and in Karabakh since 2003.
29 May, 2017 19:28 Georgi Derluguian: War, Society, and Developmental State Professor Georgi Derluguian from New York University Abu Dhabi, at the END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What? conference organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, took the approach of a historian sociologist to present the dynamics of a society and a state in the shadow of a war with no foreseeable resolution.

Derluguian, who has PhDs in history and sociology, has previously taught at Cornell, the United States Institute of Peace, University of Michigan, Northwestern, and since 2013, he has been teaching at the New York University Abu Dhabi.
27 May, 2017 21:23 Dr. Razmik Panossian: Trends and Lessons From Transition Dr. Razmik Panossian, director of the Department of Armenian Communities at the Calouste Gulbenkian Foundation, speaks at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What? organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan. Dr. Panossian presented the trends in transitology in the last 25 years and the lessons learned from transitional practices.

Dr. Panossian, formerly of the International Centre for Human Rights and Democratic Development, since 2013 has been the director of the Department of Armenian Communities at the Calouste Gulbenkian Foundation.
27 May, 2017 21:18 Armenians and Turks: Evolving Relations Professor Ugur Ümit Üngör of Utrecht University in Netherlands, speaks at the END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What? conference organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan. Professor Üngör discusses Turkish-Armenian relations in the context of transitional justice for the Armenian Genocide and how the issue has permeated every aspect of the relations between Armenians, Turks, and Kurds.

Professor Üngör, born in Turkey but raised in the Netherlands, teaches history and sociology at the Utrecht University and the NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies. He is the author of Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property.
26 May, 2017 21:50 Tim Judah: The Balkans in Transition Tim Judah, the Balkans correspondent for The Economist, and a writer for the New York Review, presented a talk on the transition processes in the Balkans at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. The first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference. 26 May, 2017 20:42 Hans Gutbrod: The Transition of Everything Dr. Hans Gutbrod, director of Tbilisi-based Transparify, presented a talk on “The Transition of Everything” at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. CivilNet LIVE streamed the conference.

Gutbrod runs Transparify, an initiative to increase the transparency of policy research and advocacy. Based in Tbilisi, Georgia, Hans works as a Caucasus analyst and holds a Ph.D. in International Relations from the London School of Economics.
25 May, 2017 17:36 Interdisciplinary Approach to the Challenges of Armenia and the Diaspora Provost of the University of Southern California, Michael Quick, opens the END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On, Now What?" conference in Yerevan, which took place May 23-24, 2017. The program was organized by the USC Institute of Armenian Studies, the first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference. 25 մայիս, 2017 16:39 Ruben Vardanyan: Acting for the Future of Armenia Ruben Vardanyan delivered a keynote speech at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies on May 23-24, 2017 in Yerevan.
Ruben Vardanyan is a businessman and philanthropist, co-founder of IDeA Foundation, and the Aurora Humanitarian Initiative, in addition to other investment and benevolent projects in Armenia, Russia and throughout the world.
25 մայիս, 2017 14:30 Ընտրական գործընթացը կարևոր է, սակայն միայն ընտրություններով ժողովրդավարության չես հասնի․ Էդվարդ Ջերեջյան Կյանքում և քաղաքականության մեջ մարդիկ են քաղաքականություն մշակում, երբեք չպետք է մոռանանք դա։ Սակայն հավասարապես կարևոր են երկրի ինստիտուտները․ մայիսի 23-24-ը Երևանում «Անցումային շրջանի ավարտը․ Հայաստանը 25 տարի անց․ հիմա՞ ինչ» խորագրով անցած գիտաժողովին իր ելույթում նշեց ամերիկյան փորձառու դիվանագետ Էդվարդ Ջերեջյանը, որը դիվանագիտական պաշտոններ է զբաղեցրել ԱՄՆ-ի ութ նախագահների օրոք։ «Անցումային շրջանի դասերը» խորագրով իր բանախոսությունը դեսպանը սկսեց անցած դիվանագիտական ճանապարհից մի շարք ուշագրավ դրվագներով, որոնց թվում՝ ԽՍՀՄ ամենաերկարակյաց քաղաքական գործիչներից մեկի՝ Անաստաս Միկոյանի հետ հանդիպումն էր Վաշինգտոնում։ 25 մայիս, 2017 13:14 Anna Arutunyan: Russia's Politics in the South Caucasus Anna Arutunyan, a Russian-American journalist, presented a keynote speech at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. The first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference.
Anna Arutunyan is a Russian-American journalist and the author of The Putin Mystique. Her work has appeared in USA Today, The Christian Science Monitor, The Nation, Foreign Policy in Focus, and The Moscow News, where she is an editor and senior correspondent. A former fellow at the Kennan Institute in Washington, she currently lives and writes in Moscow.
24 մայիս, 2017 17:18 Lessons from Transition: Ambassador Ed Djerejian Ambassador Edward P. Djerejian, a US veteran diplomat, presented a talk entitled “Lessons from Transition” at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. The first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference.

Ambassador Edward P. Djerejian is the director of Rice University's Baker Institute for Public Policy. His career in the U.S. Foreign Service spanned the administrations of eight presidents from John F. Kennedy to William J. Clinton.
24 մայիս, 2017 15:49 Ambassador Jack Matlock: The End and the Beginning Jack Matlock, the last US ambassador to the USSR, presented a talk entitled “The End and the Beginning” at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. The first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference.

Ambassador Jack Matlock is a career diplomat who served on the front lines of American diplomacy during the Cold War and was the last U.S. ambassador to the Soviet Union when the Cold War ended. During his 35 years in the US Foreign Service, Matlock also served as Special Assistant to the President for National Security Affairs and Senior Director for European and Soviet Affairs on the National Security Council Staff.