26 May, 2017 21:50 Tim Judah: The Balkans in Transition Tim Judah, the Balkans correspondent for The Economist, and a writer for the New York Review, presented a talk on the transition processes in the Balkans at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. The first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference. 26 May, 2017 20:42 Hans Gutbrod: The Transition of Everything Dr. Hans Gutbrod, director of Tbilisi-based Transparify, presented a talk on “The Transition of Everything” at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. CivilNet LIVE streamed the conference.

Gutbrod runs Transparify, an initiative to increase the transparency of policy research and advocacy. Based in Tbilisi, Georgia, Hans works as a Caucasus analyst and holds a Ph.D. in International Relations from the London School of Economics.
25 May, 2017 17:36 Interdisciplinary Approach to the Challenges of Armenia and the Diaspora Provost of the University of Southern California, Michael Quick, opens the END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On, Now What?" conference in Yerevan, which took place May 23-24, 2017. The program was organized by the USC Institute of Armenian Studies, the first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference. 25 մայիս, 2017 16:39 Ruben Vardanyan: Acting for the Future of Armenia Ruben Vardanyan delivered a keynote speech at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies on May 23-24, 2017 in Yerevan.
Ruben Vardanyan is a businessman and philanthropist, co-founder of IDeA Foundation, and the Aurora Humanitarian Initiative, in addition to other investment and benevolent projects in Armenia, Russia and throughout the world.
25 մայիս, 2017 14:30 Ընտրական գործընթացը կարևոր է, սակայն միայն ընտրություններով ժողովրդավարության չես հասնի․ Էդվարդ Ջերեջյան Կյանքում և քաղաքականության մեջ մարդիկ են քաղաքականություն մշակում, երբեք չպետք է մոռանանք դա։ Սակայն հավասարապես կարևոր են երկրի ինստիտուտները․ մայիսի 23-24-ը Երևանում «Անցումային շրջանի ավարտը․ Հայաստանը 25 տարի անց․ հիմա՞ ինչ» խորագրով անցած գիտաժողովին իր ելույթում նշեց ամերիկյան փորձառու դիվանագետ Էդվարդ Ջերեջյանը, որը դիվանագիտական պաշտոններ է զբաղեցրել ԱՄՆ-ի ութ նախագահների օրոք։ «Անցումային շրջանի դասերը» խորագրով իր բանախոսությունը դեսպանը սկսեց անցած դիվանագիտական ճանապարհից մի շարք ուշագրավ դրվագներով, որոնց թվում՝ ԽՍՀՄ ամենաերկարակյաց քաղաքական գործիչներից մեկի՝ Անաստաս Միկոյանի հետ հանդիպումն էր Վաշինգտոնում։ 25 մայիս, 2017 13:14 Anna Arutunyan: Russia's Politics in the South Caucasus Anna Arutunyan, a Russian-American journalist, presented a keynote speech at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. The first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference.
Anna Arutunyan is a Russian-American journalist and the author of The Putin Mystique. Her work has appeared in USA Today, The Christian Science Monitor, The Nation, Foreign Policy in Focus, and The Moscow News, where she is an editor and senior correspondent. A former fellow at the Kennan Institute in Washington, she currently lives and writes in Moscow.
24 մայիս, 2017 17:18 Lessons from Transition: Ambassador Ed Djerejian Ambassador Edward P. Djerejian, a US veteran diplomat, presented a talk entitled “Lessons from Transition” at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. The first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference.

Ambassador Edward P. Djerejian is the director of Rice University's Baker Institute for Public Policy. His career in the U.S. Foreign Service spanned the administrations of eight presidents from John F. Kennedy to William J. Clinton.
24 մայիս, 2017 15:49 Ambassador Jack Matlock: The End and the Beginning Jack Matlock, the last US ambassador to the USSR, presented a talk entitled “The End and the Beginning” at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24, 2017 in Yerevan. The first leg of this international conference took place April 9-10, 2017 at the University of Southern California. CivilNet LIVE streamed the conference.

Ambassador Jack Matlock is a career diplomat who served on the front lines of American diplomacy during the Cold War and was the last U.S. ambassador to the Soviet Union when the Cold War ended. During his 35 years in the US Foreign Service, Matlock also served as Special Assistant to the President for National Security Affairs and Senior Director for European and Soviet Affairs on the National Security Council Staff.
23 մայիս, 2017 20:55 Ronald Suny: I Cannot Imagine Armenia Without Russia Ronald Suny, Professor at the University of Chicago, presented a talk entitled “Where Did All the Transitions Go? Façade Democracy and Authoritarianism in the Post-Soviet World” at a conference entitled END OF TRANSITION: Armenia 25 Years On. Now What?, organized by the USC Institute of Armenian Studies in Yerevan, on May 23-24. CivilNet LIVE streamed the conference. Below is the full text of Professor Suny’s lecture.

Let’s turn our minds back to those difficult, exciting, euphoric days a quarter century ago. It was a time of triumphant optimism; the end of dictatorship and the promise of democracy; a return, it was said, to the “path of civilization;” and an “end of history” with the universal establishment of western-style liberal societies that would look a lot like the United States and Britain but with all the welfare guarantees of Sweden or Norway. Armenia, it was believed, would become a new Singapore or Hong Kong.
20 May, 2017 20:01 Oblivion, Silence, and (Re)Writing of History: Vicken Cheterian Vicken Cheterian, a freelance journalist and scholar from the University of Geneva, was a keynote speaker at an international conference entitled “Armenia-Turkey: Paving the Way for Dialogue,” organized by CRRC Armenia in Yerevan. Cheterian speaks about how scholars and public intellectuals were engaged with the 1915 exterminations, “what we still face as research questions, and more broadly why this event is still relevant to our generation.”
The conference was held at the Yerevan State University on May 18 and 19, 2017, and was LIVE streamed by CivilNet.
19 մայիս, 2017 20:59 Armenia and Turkey: Changing Social and Political Boundaries After the Genocide Ugur Umit Üngör, a scholar from the University of Utrecht (The Netherlands) was a keynote speaker at an international conference entitled “Armenia-Turkey: Paving the Way for Dialogue,” organized by CRRC Armenia. In his speech entitled "Armenia and Turkey: Changing Social and Political Boundaries after the Genocide," Ugur Umit Üngör discusses some of the major issues between Armenia and Turkey in the post-genocide era, including recognition, mutual perceptions, political borders, changing roles, and identity.
The conference was held at the Yerevan State University on May 18 and 19, 2017, and was LIVE streamed by CivilNet.
29 ապրիլ, 2017 16:16 Բաթում, Պոլիս, Ալեքսանդրապոլ. հետահայաց՝ մեկ դար անց․ Թաթուլ Հակոբյան Թաթուլ Հակոբյանը cԿաճառ հաղորդման շրջանակում խոսում է 1918-1920 թվականներին Տրապիզոն-Բաթումի, Կոստանդնուպոլսի և Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների մասին։ Հարյուր տարվա հեռավորությունից փորձ է արվում գնահատել Հայաստանի Առաջին Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը և հարաբերությունները հարևանների հետ։