9 April, 2019 10:00 Citizen Day Officially Adopted in Armenia Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan announced that as a result of the “victory” of the Velvet Revolution, the last Saturday of April will be celebrated as Citizen Day. The National Assembly (parliament) passed the law on April 8.

Citizen Day will be celebrated on a Saturday so as not to increase the number of non-working days.
7 April, 2019 17:32 Straight to Vanadzor/ Alzheimer’s Care Armenia | Թիմը գնում է Վանաձոր. «Հայաստանում ալցհեյմեր հիվանդության խնամքը» Tim is in Vanadzor to check out the first Memory Club set up by the Alzheimer’s Care Armenia. There, he met with students of Worcester Polytechnic Institute, who have come from the U.S to work with elderly people with Alzheimer’s and dementia.

Թիմը գնում է Վանաձոր, որտեղ «Հայաստանում ալցհեյմեր հիվանդության խնամքը» իրականացրեց առաջին Memory Club-ը՝ «Հիշողության ակումբը»: Այնտեղ նա հանդիպում է Ուիսթերի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողներին, ովքեր եկել էին ԱՄՆ-ից՝ բացահայտելու Հայաստանը եւ աշխատելու Ալցհայմեր եւ տկարամտություն (դեմենցիա) ունեցող տարեց մարդկանց հետ:
6 April, 2019 02:40 Pashinyan Visits Gyumri Amid Reconstruction Programs Prime Minister Nikol Pashinyan traveled to Gyumri, Armenia to see the new, Russian second-generation electric train that will provide a regular railway transit between Yerevan and Gyumri.

The decision to upgrade the train resulted from a November 2018 agreement that between Armenia’s Minister of Transport, Communication and Information Technologies Hakob Ashakyan, Russian Minister of Transport Yevgeny Dietrich, and First Deputy Director General of Russian Railways Alexander Misharin.
5 April, 2019 01:46 OSCE Urges Baku and Yerevan to Build On Positive Momentum The Organization for the Security and Co-operation in Europe (OSCE) Chairperson, Miroslav Lajčák, urged Armenia and Azerbaijan to take advantage of the current momentum and aim to resolve the Nagorno-Karabakh conflict. 4 April, 2019 21:45 Four-Day War with Azerbaijan: Looking Back at an Unexpected War Three years ago, violent clashes broke out along the entire line of contact between Armenia and Azerbaijan. The Four-Day War saw the largest use of force since the signing of a ceasefire in 1994, following a war over Nagorno-Karabakh. 4 April, 2019 14:25 Guarire le Ferite del Genocidio | Healing the Wounds of Genocide Pietro Kuciukian is the president of the International Committee of “the righteous” for the Armenians and Honorary Consul of Armenia in Italy. CivilNet’s Teresa Di Mauro met him at Tsitsernakaberd - the Armenian Genocide Memorial. They talked about Kuciukian’s commitment to search for the people who helped Armenians in 1915, whom he calls “the righteous”.

Pietro Kuciukian è presidente del Comitato Internazionale dei “Giusti” per gli armeni e Console Onorario d’Armenia in Italia. Teresa Di Mauro di CivilNet lo ha incontrato a Tsitsernakaberd- il memoriale del genocidio armeno. Hanno discusso dell’impegno di Pietro Kuciukian nella ricerca di coloro che aiutarono gli armeni nel 1915, i cosiddetti “Giusti”.
3 April, 2019 23:51 Who Are the Casualties of the 2016 April War with Azerbaijan? Often called the four-day war, the most intense period of the April 2016 fighting between Armenian and Azerbaijani forces in Karabakh was in fact limited to three days from April 2 to 4. Low-intensity fighting, with occasional escalations lasting for hours or days, preceded the April war and continued since. 3 April, 2019 22:34 PODCAST: From the Four-Day War to the Negotiating Table On the morning of April 2, 2016 the Nagorno Karabakh Defense Army reported violent clashes across the entire line of contact with Azerbaijan. This week also marks the one year anniversary of the start of the Velvet Revolution. Political analyst Eric Hacopian joins the conversation. 3 ապրիլ, 2019 13:33 Էներգարդյունավետ շենքեր․ ինչպե՞ս կայացնել ավանդույթը | Energy Efficient Buildings: Establishing a Tradition Թվում է՝ էներգարդյունավետությունն ու էներգախնայողությունը հոմանիշներ են։ Սակայն խնայել էներգիան կարելի է, օրինակ, տունը չջեռուցելով, լույսերը չվառելով։ Իսկ էներգիայի արդյունավետությունը էներգիայի նույն չափի ծախսն է՝ մարդու համար առավելագույն հարմարավետությամբ։ ՍիվիլՆեթի տեսանյութը բազմաբնակարան շենքերի էներգարդյունավետության փորձառության ու հնարավորությունների մասին է։

Armenia has started to integrate energy efficiency practices into the construction and renovation of homes and apartment buildings. This is a part of an effort to lower the country’s consumption of natural gas and electricity. CivilNet's short documentary is about the experiences and possibilities of energy efficiency in multi-apartment buildings.
2 April, 2019 23:52 Four-Day War with Azerbaijan: A Day-by-Day Timeline On the morning of April 2, 2016 alarming news spread from the Nagorno-Karabakh frontline. The Nagorno Karabakh Defense Army reported violent clashes across the entire line of contact with Azerbaijan.

The clashes took place between the Artsakh Defense Army - backed by the Armenian Armed Forces - and the Azerbaijani Armed forces. The war lasted for four days and ended with ceasefire on April 5, 2016.
2 April, 2019 22:32 Pashinyan Pays Tribute to Soldiers Killed During Four-Day War with Azerbaijan Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan visited “Yerablur”, a military cemetery located on a hilltop in outside of Yerevan, to pay tribute to soldiers who died during the Four-Day War in April of 2016.

He was accompanied by National Assembly Speaker Ararat Mirzoyan, members of parliament, and high ranking officials of the military.
2 ապրիլ, 2019 19:44 Բացահայտելով իմ Գյումրին. մի լուսանկարի պատմություն | Discovering My Gyumri: Tale behind the Photo Երկրաշարժից 30 տարի անց՝ «Բացահայտելով Գյումրին», Սիվիլնեթը զրուցեց Մարինե Նուռոյանի հետ, որի՝ փլատակների տակից փրկվելուց հետո արված լուսանկարը դարձել էր մեծ աղետի և վերածննդի խորհրդանիշը։

30 years after the earthquake, while on a journey of rediscovery through his hometown Gyumri, Gegham Mughnetsyan and the Civilnet crew visited Marine Nuroyan who with her daughters spent more than a day under the ruins of a 9-story building and the photograph taken of them following their rescue became the symbol of Gyumri's rebirth after the catastrophe.