Թիմը գնում է Տարոնիկ / Straight to Taronik

In this week’s episode, Tim covers a story on the background to village life,  and talks to a specialist who monitors the groundwater level in agricultural regions to maintain the quality of the soil.

Երբեք չես իմանա՝ ինչ կգտնես, երբ գնում ես գյուղական ճանապարհներով: Այս շաբաթ Թիմը հանդիպում է հող փորող մի մեծ մեքենայի և փորձում պարզել, թե ինչ աշխատանքներ են տարվում այդ տարածքում` ի նպաստ գյուղատնտեսության: