Searching for Real Heroes

Baruch Tenembaum, director of the Raoul Wallenberg Foundation, speaks about the Foundation’s mission in tracing and honoring those who saved peoples’ lives during genocides and human catastrophes, and thus became real heroes who should be remembered.

«Ռաուլ Ուոլենբերգ» հիմնադրամի տնօրեն Բարուխ Թանենբաումը պատմում է իր հաստատության մասին, որի առաքելությունն է գտնել և մեծարել այն մարդկանց, որոնք ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ զանգվածային ոճիրների ընթացքում փրկել են մարդկային կյանքեր և դարձել իսկական հերոսներ: