54 քաղաքապետ՝ մեկ Երևան

Երևանն իր պատմության ընթացքում ունեցել է 54 քաղաքապետ, իսկ նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում՝ 11:
Պատմական նյութերի մի մասը՝ Վ. Օնանյանի «Բարով կառավարես» հոդվածից է: