Straight to Arpi village | Թիմը գնում է Արփի

Արփի փոքրիկ գյուղում խաչքարագործ վարպետ Մարատ Կարապետյանը հանդիպում է Թիմին՝ ցույց տալու իր արվեստի գործերը։ Մարատը հայտնի է իր գեղեցիկ խաչքարերով և կերտած հուշարձաններով, այդ թվում` Նորավանքի վերականգնմամբ: 300 տարվա ընթացքում խաչքարի փորագրության հմտությունը ամբողջովին կորսվել էր: Մարատն այսօր ավանդույթը վերակենդանացնող նոր սերնդի ներկայացուցիչներից է։

In the small village of Arpi, Marat Karapetyan, the khachkar stone carver, is waiting for Tim to show him his craftwork. Marat is known for his striking khachkars (cross stones) and carved public monuments, including his work on the renovation of Noravank Monastery. For three hundred years, the skill of khachkar carving was completely lost. Today, Marat is carrying the tradition forward for the new generation.