GITELIQ. Կրթութիւն, Կապեր եւ Գինի

GITELIQ Creative Forum-ը հարթակ է, ուր կը հաւաքուին տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ, կիսուելու եւ քննարկելու մտքեր, նորութիւններ, գաղափարներ եւ պատկերացումներ։ Ֆորումը տեղի ունեցաւ նոյեմբերի 10-ին։ Նոյնանման միջոցառումներ յառաջիկային յաճախ տեղի պիտի ունենան։