Straight to Vanadzor/Equal Rights, Equal Opportunities NGO | Թիմը գնում է Վանաձոր. «Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» ՀԿ

In the center of Vanadzor, Tim visits Equal Rights, Equal Opportunities NGO (EREO) co-founders, Anush Aslanyan and Arman Aveyan. EREO is one of the few organizations dedicated to provide support to people with disabilities. For Anush and Arman, it is time to empower PWD helping them to develop their inner skills.

Թիմն այցելում է Վանաձորում գտնվող «Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՀԿ-ի (EREO) համահիմնադիրներին՝ Անուշ Ասլանյանին ու Արման Ավեյանին։ ՀԿ-ն այն փոքրաթիվ կազմակերպություններից է, որոնք նվիրված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն ցուցաբերելու գործին։ Անուշի և Արմանի համար եկել է ժամանակը՝ հզորացնելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ օգնելով նրանց զարգացնել իրենց ներքին հմտությունները: