Հայաստանում ընտանիքների կեսը ձմռանը մրսում է

Հայաստանում նյութական ծայրահեղ զրկվածության աստիճանը 40% է: Այս նույն ցուցանիշը Բուլղարիայում 32% է, Ռումինիայում՝ 24%, Հունաստանում՝ 22%, Լիտվայում՝ 14%, իսկ Եվրամիության միջինն ընդամենը 8% է:

#ԹվերըԽոսումեն

Մեկնաբանել