Կառավարության նիստը, հուլիսի 23

Հուլիսի 23-ին ՀՀ կառավարությունը գումարել է հերթական նիստ։