Տարբե՞ր է արդյոք վրացիների վերաբերմունքը ռուսների և ռուսական պետության նկատմամբ

tbilisi

Նինո Մժավանաձե, Թամունա Խոստարիա, Կովկասյան Դատաբլոգ, OC Media

Հաշվի առնելով Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև վերջին 30 տարվա թշնամական հարաբերությունները, կարելի էր ակնկալել, որ վրացական հանրային կարծիքը իրենց հյուսիսային հարևանի նկատմամբ պետք է լինի ոչ այնքան դրական: Բայց արդյոք վրացիները տարբերություն դնո՞ւմ են ռուսական պետության և ռուս ժողովրդի միջև:

Վրաստանում Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի կողմից Վրաստանի Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների Ռոնդելի հիմնադրամի (GFSIS) և Friedrich-Ebert-Stiftung-ի (FES) Հարավային Կովկասի գրասենյակի համար 2021-ին անցկացված հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մարդիկ հակասական վերաբերմունք ունեն Ռուսաստանի և ռուսների նկատմամբ։

Տվյալները վկայում են այն մասին, որ վրացական հասարակության վերաբերմունքը ռուս ժողովրդի և ռուսական պետության նկատմամբ էապես տարբեր է։ Վրաստանում ապրող մարդկանց կեսը (52%) նշում է, որ դրական է վերաբերվում ռուս ժողովրդին, միայն 7%-ն է բացասական վերաբերմունք հայտնում:

Միևնույն ժամանակ, բնակչության կեսը (54%) հայտնել է, որ բացասական է վերաբերվում Ռուսաստանի Դաշնությանը, մինչդեռ միայն 18%-ն է դրական կարծիքի ՌԴ մասին։ Թբիլիսիից 29-ամյա էթնիկ վրացի կնոջ մեջբերումը, որն ունի բարձրագույն կրթություն և մասնակցել է ֆոկուս խմբին, արտացոլում է այս տրամադրությունները.

«Ինձ համար Ռուսաստանը օկուպանտ է, բայց իմ [բացասական] վերաբերմունքը սովորական ռուս ժողովրդի հանդեպ չէ, քանի որ եթե իմ կառավարությունը սարսափելի բաներ անի, դա չի նշանակում, որ ես նույնպես այդպիսին եմ։ Ես պաշտում եմ ռուս գրականությունը, բայց չեմ սիրում Ռուսաստանն իր տիրակալով հանդերձ։ Բայց նորից եմ ասում, դա չի նշանակում, որ ես ատում եմ ժողովրդին»։

Ընդհանուր առմամբ, մարդկանց 17%-ը նշել է, որ դրական է վերաբերվում Ռուսաստանին և ռուս ժողովրդին, 21%-ը դրական է վերաբերվում ռուս ժողովրդին և բացասական վերաբերմունք ունի պետության նկատմամբ, 7%-ը՝ բացասական վերաբերմունք է արտահայտել երկուսի նկատմամբ, 22%-ը՝ չեզոք են, իսկ 33%-ը վերաբերմունքների խառնուրդ է։ 1%-ից պակասն է դրական վերաբերվում Ռուսաստանին և բացասական՝ ռուս ժողովրդին; արդյունքում այս կատեգորիան ներառված չէ հետագա վերլուծության մեջ:

Համաձայն մի շարք հետադարձ վերլուծությունների՝ մարդկանց այսպիսի դիրքորոշումները կապված են մի շարք գործոնների հետ:

Տղամարդիկ էապես ավելի դրական վերաբերմունք ունեն ռուս ժողովրդի, բայց ոչ պետության նկատմամբ, քան կանայք: Կանայք զգալիորեն ավելի հաճախ են արտահայտում չեզոք կամ չկողմնորոշված վերաբերմունք երկուսի նկատմամբ:

Կախված կրթության մակարդակից, վերաբերմունքը նույնպես տարբեր է: Միջնակարգ կամ ավելի ցածր կրթությամբ մարդիկ զգալիորեն ավելի դրական վերաբերմունք են արտահայտել Ռուսաստանի և ռուսների նկատմամբ: Ի հակադրություն, բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդիկ ավելի շատ դրական կարծիք են հայտնել ռուսների, բայց ոչ Ռուսաստանի պետության նկատմամբ:

Թբիլիսիում բնակիչներն ավելի հավանական է, որ դրական վերաբերմունք ունեն ռուսների, բայց ոչ Ռուսաստանի նկատմամբ, քան այլ բնակավայրում, մինչդեռ գյուղական բնակավայրերի բնակիչներն ավելի քիչ հավանականությամբ են այս խմբում, և ավելի չեզոք հայացքներ ունեն:

Տարեց մարդիկ ավելի հավանական է, որ դրական կարծիք ունենան ռուսների, բայց ոչ Ռուսաստանի մասին: Այս բացահայտումը կարելի է բացատրել Խորհրդային Միության տարիներին տարեցների՝ ռուսների հետ ունեցած ավելի սերտ հարաբերություններով:

Իրոք, այս տեսակետը հաճախ արտահայտվում էր ֆոկուս խմբերում, որոնց մասնակիցները նշում էին, որ երիտասարդների միջև ընկերական հարաբերություններն ավելի քիչ են տարածված: Ըստ Սամագրելոյից բարձրագույն կրթությամբ 50-ամյա էթնիկ վրացի մի կնոջ՝.

«Հաշվի առնելով, որ մենք հարևաններ ենք, պետք է խորացնենք հարաբերությունները և բարելավենք դրանք։ Մարդիկ կարող են ամեն ինչ անել: Քաղաքականությունը մի բան է, բայց ժողովրդի հզորությունն անսահման է։ Իմ սերունդն այդպես է կարծում, իսկ երիտասարդ սերունդն այլ կերպ է կարծում: Նրանք նաև ռուսերեն չեն խոսում և չեն պատկերացնում որևէ հարաբերություն ռուսների հետ։ Մենք՝ ավագ սերունդը, ավելի շատ նոստալգիկ տրամադրություններ ունենք [և կարող ենք] մի կողմ թողնել քաղաքականությունը»:

Վերաբերմունքները նաև տարբերվում են՝ կախված արտաքին քաղաքական նախապատվություններից: Վրաստանի եվրատլանտյան ինտեգրման նկատմամբ բացասական վերաբերմունք ունեցող մարդիկ ավելի հավանական է, որ դրական հայացքներ ունենան թե՛ Ռուսաստանի, թե՛ ռուսների հանդեպ: Ի հակադրություն, նրանք, որոնք դրական են վերաբերվում Վրաստանի եվրաատլանտյան ինտեգրմանը, կարծիքների ավելի լայն բազմազանություն ունեն:

Մարդիկ, որոնք բացասաբար են վերաբերվում ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցությանը, մոտավորապես 2,5 անգամ (32%) ավելի դրական վերաբերմունք ունեն ռուս ժողովրդի և պետության նկատմամբ՝ համեմատ այն մարդկանց, որոնք դրական էին վերաբերվում ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի ինտեգրմանը (13%): Տվյալները ցույց են տվել վերաբերմունքի նմանատիպ օրինաչափություն՝ կապված Վրաստանի՝ Եվրամիության հետ ինտեգրմանը։

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Վրաստանում տարբեր է վերաբերմունքը ռուս ժողովրդի և ռուսական պետության նկատմամբ։ Տղամարդիկ, մայրաքաղաքում ապրողները, բարձրագույն կրթություն ունեցողները, տարեցներն ավելի դրական են վերաբերվում ժողովրդին, բայց ոչ պետությանը։

Քանի որ երիտասարդները համեմատաբար թույլ կապեր ունեն ռուսների հետ, խելամիտ է ենթադրել, որ այն դրական վերաբերմունքը, որ կա ռուսների նկատմամբ, ամենայն հավանականությամբ ապագայում կթուլանա: Այնուամենայնիվ, բաց է մնում հարցը, թե ինչպես կընթանա այս բացահայտումների դինամիկան: Ակնհայտ է, սակայն, որ Վրաստանի եվրատլանտյան ինտեգրման նկատմամբ բացասական վերաբերմունք ունեցող մարդիկ նույնպես ավելի դրական են տրամադրված թե՛ Ռուսաստանի, թե՛ ռուսների նկատմամբ։

Note: The above quantitative analysis is based on two multinomial logistic regression models, where the dependent variable is attitudes towards the Russian state and Russian people with the following categories:

Նշում. Վերոնշյալ քանակական վերլուծությունը հիմնված է երկու բազմանդամ լոգիստիկ հետադարձ մոդելների վրա, որտեղ կախված փոփոխականը Ռուսաստանի պետության և ռուս ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունքն է հետևյալ կատեգորիաներով՝ դրական վերաբերմունք ռուս ժողովրդի և պետության նկատմամբ; դրական վերաբերմունք ռուս ժողովրդի, բայց ոչ պետության նկատմամբ; չեզոք վերաբերմունք ռուս ժողովրդի և պետության նկատմամբ; ցանկացած այլ վերաբերմունք ռուս ժողովրդի և/կամ պետության նկատմամբ՝ բացառելով այն մարդկանց, որոնք դրական վերաբերմունք ունեին ռուսական պետության, բայց բացասական վերաբերմունք՝ ռուսների նկատմամբ։

Այս փոփոխականը ստեղծվել է երկու հարցերի միջոցով, որոնցից մեկը վերաբերում է պետության նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքին, իսկ մյուսը՝ ռուս ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունքին: Անկախ փոփոխականները ներառում են (ա) ժողովրդագրական փոփոխականներ (սեռ, տարիք, բնակավայրի տեսակ և կրթություն) և վերաբերմունք ԵՄ-ին միանալու նկատմամբ, և (բ) ժողովրդագրական փոփոխականները և ՆԱՏՕ-ին միանալու վերաբերմունքը:

Թարգմանությունը՝ Զառա Պողոսյանի