Հայաստանցիների կարոտաղաբաղձությունն առ Սովետ՝ թվերով

Հայաստանցիների 67%-ն ասել է, որ Խորհրդային Միության փլուզումը Հայաստանի համար բացասական էր: Բնակչության կեսն ասել է, որ այդ շրջանում ավելի լավ է ապրել: Տվյալները Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն Հայաստանի 2021-ի Կովկասյան բարոմետր հետազոտությունից են: Հարցումներն իրականացվել են 2021-ի դեկտեմբերից մինչև 2022-ի փետրվարը։