Համայնքային կյանքում երիտասարդների ներգրավում՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի հետ

Դեկտեմբերի 9-11ը Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի մի խումբ երիտասարդներ հավաքվել էին մասանակցելու «Երիտասարդների քաղաքացիական մասնակցության և սոցիալական պատասխանատվության խթանում համայնքներում» եռօրյա դասընթացին, որի նպատակն է զարկ տալ երիտասարդների ակտիվ մասնակցությանը համայնքային կյանքին։

Մեկնաբանել