«Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» ծրագիրն ամփոփվեց

2021 թվականից «Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» ծրագրի շրջանակում «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնը, «Քաղաքական երկխոսություն» և «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» կազմակերպությունները մի շարք միջոցառումներ և ծրագրեր են իրականացրել, որոնք միտված էին նպաստելու քաղաքացիական հասարակության դերակատարների արդյունավետ ներգրավմանը հանրային կառավարման և ժողովրդավարական համակարգերի զարգացման գործընթացներում։

Մեկնաբանել