Մեր երազանքը՝ թվերով

2 000 000 view, 15 300 like, 5 000 comment…